• hotline number
  • Poinsettia Posted January 29, 2021

   Off

   station-logo
   Poinsettia
   Posted January 29, 2021 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   Ang salitang Poinsettia ay hango sa pangalan ng isang ginoo na si Joel R. Poinsett, ang kauna-unahang united states minister to mexico. Siya ang nagpakilala sa halamang ito sa USA noong 1820.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop