• hotline number
  • Eucalyptus Soap Posted March 24, 2017

   Off

   Eucalyptus Soap
   Content
   Contains eucalyptus extract effective as skin stimulant. Eases muscle pain and skin irritation.
   – No Therapeutic Claims –
   Paunawa

   Ang Healing Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang License to Operate bilang Drug Importer, License to Operate bilang Food Manufacturer, at License to Operate bilang Food Importer, sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Healing Galing products.