• hotline number
  • Organic Vitamins B1, B6 Posted May 20, 2015

   Off

   Organic Vitamins B1, B6
   Content
   B1-20 TABS + B6-20 TABS
   Other Details
   20-tab pack of B1
   20-tab pack of B6
   – No Therapeutic Claims –
   Paunawa

   Ang Healing Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang License to Operate bilang Drug Importer, License to Operate bilang Food Manufacturer, at License to Operate bilang Food Importer, sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Healing Galing products.