• hotline number
  • Serpentina Cream Posted December 20, 2019

   Off

   Serpentina Cream
   Content
   Serpentina leaves carries anti-inflammatory, anti-bacterial and anti-fungal properties known to alleviate wound and skin irritations
   Other Details
   15 ML
   – No Therapeutic Claims –
   Paunawa

   Ang Healing Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang License to Operate bilang Drug Importer, License to Operate bilang Food Manufacturer, at License to Operate bilang Food Importer, sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Healing Galing products.