• hotline number
    • Archives

      1. Acidity

        Isa sa mga sanhi ng Acidity ang hindi pagkain sa tamang oras. Alamin kay Dr. E ang mga paraan kung paano ito maiiwasan at ano…