•  
  • Black Rice Coffee Posted April 27, 2015

   Off

   Salt, Liquids & Grains
   Black Rice Coffee
   Content
   Grounded Highland Black Rice.
   Brief Details
   Weight: 250 GMS
   P220.00

   Out of stock

   – No Therapeutic Claims –
   Paunawa

   Ang Healing Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang License to Operate bilang Drug Importer, License to Operate bilang Food Manufacturer, at License to Operate bilang Food Importer, sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Healing Galing products.