• hotline number
  • Henoch-Schonlein Purpura Posted April 3, 2019

   Off

   station-logo
   Henoch-Schonlein Purpura
   Posted April 3, 2019 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   Ang Henoch-Schonlein Purpura ay isang inflamatory disease na nakaka apekto sa maliliit na blood vessels ng katawan o ang mga ugat na pandama.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop

   IgA Vasculitis Pagkasira ng maliit na ugat