• hotline number
  • Coronary Artery Disease * vs ACS Posted July 30, 2017

   Off

   station-logo
   Coronary Artery Disease * vs ACS
   Posted July 30, 2017 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   Coronary Arterial Disease ay isa sa mga dahilan ng heart disease ay ang mga fats, cholesterol at calcium at iba pang waste product sa dugo na nagdudulot ng pagbabara ng mga arteries. Samakatwid, ang Coronary Artetrial disease ay sanhi ng baradong ugat sa puso. Alamin natin kay Dr. E ang iba pang kaalaman tungkol sa kondisyong ito.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop

   CAD Baradong ugat sa Puso CHD (Coronary Heart Disease) Heart disease