• hotline number
  • Diffused Goiter Posted August 13, 2017

   Off

   station-logo
   Diffused Goiter
   Posted August 13, 2017 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   Ang goiter ay may dalawang klaseng kondisyon; ang Hypothyroidism o ang kakulangan ng thyroid hormones at ang Hyperthyroidism o ang sobrang thyroid hormones. Alamin natin kay Dr. E ang iba pang kaalaman tungkol sa karamdamang ito.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop

   Nontoxic Goiter Bosyo Colloidal Goiter