• hotline number
  • Nasal Polyps/Nose Bleeding Posted November 19, 2018

   Off

   station-logo
   Nasal Polyps/Nose Bleeding
   Posted November 19, 2018 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   Maraming posibleng kondisyon ang Nosebleeding. mAaring bunga ng Environmental factors, Chemical Reaction o Physical Injury. Ating alamin sa episode na ito ang iba’t ibang dahilan sa kondisyon na ito.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop

   Polyp sa Ilong Bukol sa loob ng ilong