• hotline number
  • Kidney Cyst Posted April 4, 2019

   Off

   station-logo
   Kidney Cyst
   Posted April 4, 2019 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   May dalawang uri ng ng Kidney Cyst. Ang simple Kidney Cyst and Polycystic Kidney Cyst. Ang simple kidney cyst ay bukol na fluid ang laman na tumutubo sa ibabaw ng Kidneys. Ang Polycystic Kidney Disease naman ay hindi lamang isa kundi maraming bukol ang tumutubo.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop

   Renal Disease Sakit sa Bato Nephropathy Bukol sa Bato