• hotline number
  • Hiwaga ng Holy Week (Palm Sunday) Posted April 9, 2017

   Off

   station-logo
   Hiwaga ng Holy Week (Palm Sunday)
   Posted April 9, 2017 by admin
   Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

   Ang Hiwaga ng Holy week ay handog upang magbigay kaalaman base sa mga pamahiin at hiwaga sa iba’t-ibang lugar sa bansa. Isa na rito ay ang sixth sense o third eye na tinatawag ay may ibang kakayanan na hindi magagawa ng taong wala nito. Alamin natin kay Dr. E ang mga payo tungkol sa pagkakaroon nito.

   Healing Galing products are available at www.healinggaling.ph/shop