• hotline number
  • Organic Vitamins B12 Posted September 10, 2015

   Off

   Organic Vitamins B12
   Content
   B12 - 20 TABS
   Other Details
   20-tab pack of B12
   – No Therapeutic Claims –
   Paunawa

   Ang Healing Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang License to Operate bilang Drug Importer, License to Operate bilang Food Manufacturer, at License to Operate bilang Food Importer, sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Healing Galing products.